Kontakty

ARC International, s.r.o.

info@arc-slovakia.sk
eshop@arc-slovakia.sk

tel.: 035/6 444 800

mob.: +421 917 218 717

Výpalisko 65, 940 02 Nové Zámky

IČO: 44490437, IČ DPH: SK2022733636

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia a.s., 
Číslo účtu: 1068908001/1111


ARC International s.r.o., distribútor pre konečných spotrebiteľov a pre malé, stredné firmy